Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Praktische info

Jaarkalender

Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2022
Carnaval/voorjaar 18 februari t/m 26 februari 2023
Goede vrijdag 7 april 2023    
Tweede Paasdag 10 april 2023    
Koningsdag 27 april 2023    
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023    
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023    
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023

Schooltijden

So

Maandag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Dinsdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Woensdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Donderdag van 8:30 uur tot 14:15 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 12:45 uur

Vso

Maandag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Dinsdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Woensdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Donderdag van 8:30 uur tot 14:25 uur
Vrijdag van 8:30 uur tot 14:25 uur

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Klachtencommissie

Meldingen en klachten naar: 
Mariet Cremers (locatieleider) en Ilse Merkx (orthopedagoog):

m.cremers@puntspeciaal.nl
i.merkx@puntspeciaal.nl

Landelijke klachtencommissie: 
Voor het afhandelen van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs bestaat één loket: Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO):

070 3861697

info@gcbo.nl 

Meer informatie vindt u op de website: www.gcbo.nl 

Deze klachtenregeling is alleen van toepassing als iemand met zijn klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, en medewerkers van school op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat echter door de aard van de klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en voor een aantal zaken moeten zij instemming verlenen.

Geïnteresseerd om lid te worden? Of heeft u een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail ter attentie van de mr naar:

info@mikadoschool.nl

Afwezigheidsmeldingen

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Ziek- en betermelden kan van maandag tot en met vrijdag telefonisch:
0485 511113 of via Social Schools. 

Let op: bij een ziekmelding hoort ook altijd een betermelding!

Andere reden afwezigheid:

Indien uw zoon of dochter de lessen niet kan volgen bijvoorbeeld wegens ziekenhuisbezoek, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij de locatieleider. Interne leerlingen regelen dit met hun persoonlijk begeleider.