Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Afwezigheid leerling: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim 

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn in Nederland leerplichtig. Vrijstelling van de leerplicht kan alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld ziekte, huwelijk of begrafenis.  De Rijksoverheid heeft hiervoor een document opgesteld waarin staat wat geoorloofd verzuim en wat ongeoorloofd verzuim is. Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) te melden bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid door ziekte:

Uw ziekmelding vóór 8.30 uur aan uw klas doorgeven via Social Schools. Telefonisch ziekmelden kan tussen 8.00 - 8.30 uur op telefoonnummer 0485-51113. 

Afwezigheid door tandarts/huisarts/therapeut/ziekenhuis bezoek:

Deze afspraken zijn vaak al eerder bekend, graag deze tijdig doorgeven via Social Schools. 

Aanvraag bijzonder verlof voor bijvoorbeeld huwelijk, religieuze feestdag, begrafenis:

U dient hiervoor tijdig een formulier in te vullen (opvraagbaar bij de administratie) en te sturen naar: 

  • So Mikado: Mariet Cremers, m.cremers@puntspeciaal.nl
  • Vso Mikado: Olga Versturen: o.verstegen@puntspeciaal.nl 

Het besluit zal naar u worden teruggekoppeld. 

Taxi en therapie bij afwezigheid: 

  • De taxi dient u zelf af te melden bij het vervoersbedrijf.
  • De externe therapieën dient u zelf af te melden. 
  • De interne therapieën zullen door de klassenleiding worden afgezegd.