Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Ga naar...

Vso Foooocus Cuijk en Venray

Foooocus Cuijk en Venray

Foooocus is een werkwijze om leerlingen met arbeidsvermogen naadloos te laten instromen in vormen van (betaalde) arbeid. De kern van het concept is structurele samenwerking tussen de vier O’s: onderwijs, ouders, ondernemen en overheid. Centraal staan de interesses en de talenten van elke leerling. De stem van de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid.  

  • Onderwijs: de school is opleider, trainer en coach van de leerling.  
  • Ouders: de school ondersteunt en coacht de ouders en neemt hen mee in het ontwikkelproces van de leerling naar arbeid.  
  • Ondernemer: de school is partner, ondersteuner en achterwacht voor het bedrijf.
  • Overheid: voor de gemeente is de school dé partner voor het organiseren van de participatie van de jongere in de samenleving.  

Leerlingen leren en werken vanaf 14 of 15 jaar de hele week vanuit de Foooocus-locatie. Deze ligt in het centrum van het dorp of de stad. Vanuit deze locatie vinden alle leer- en werkactiviteiten plaats. Het leren is direct verbonden aan het werk in de directe omgeving, denk aan projecten, groepsstages en individuele arbeidstoeleidende stages. Onderwijs, opleiden en werk zijn geïntegreerd.  

Onderwijs, leren en werken wordt begeleid door één persoon vanuit de school. Al onze leerlingen zijn anders. Nagenoeg alle leerdoelen van Foooocus Cuijk zijn praktijkgericht en dan niet alleen gericht op betaalde arbeid, maar ook op het (zelfstandig) wonen. De leerlingen koken geregeld de lunch, doen hier samen de boodschappen voor en maken bijvoorbeeld bedden op. In de tussentijd gaat er een groepje naar de supermarkt iets verder op in het centrum waar ze gaan spiegelen, maar vooraf wordt er met sommigen nog geoefend op klokkijken: dan weet je meteen wanneer je pauze hebt. Duurt de dag te lang voor de leerlingen die vandaag geen stage hebben? Dan pakken ze wat prikkers en gaan ze vuilnis oprapen in de omgeving.

Voor de ene is het vooral belangrijk om zich zoveel mogelijk te oriënteren op stages en leren op locatie (lol) plekken, terwijl de andere een duidelijk doel voor ogen heeft en hiervoor veel praktijkopdrachten uitvoert op de Foooocus locatie in het centrum. Zo heeft iedere leerling zijn eigen plan en dat is waar het om draait binnen dit onderwijsconcept. Uitgaan van de leerling en altijd met die stip op de horizon in gedachtegoed; wat wilt hij/zij bereiken.

Iedere leerling is op de hoogte van zijn/haar persoonlijke planning en weet wat er te doen staat. Zelfstandigheid alom! Klassikaal lesgeven is er niet bij, iedereen werkt individueel vanuit de eigen behoefte. Vanuit Punt Speciaal wordt er een passend aanbod voor de individuele vraag van de desbetreffende leerling gezocht. Strookt dit niet? Dan zoeken we verder. Uitstromen kan tussen de 18 en 20 jaar. 

Bovendien leveren wij nazorg; maar liefst vijf jaar volgen we onze jongeren. Hebben zij bijvoorbeeld een betaalde baan vanuit stage aangeboden gekregen, maar gaan ze na twee jaar weg bij dat bedrijf? Dan onderzoeken wij waarom en gaan we samen opzoek naar een nieuwe uitdaging gericht op wat de jongere daadwerkelijk wilt.