Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De mr is betrokken bij het schoolbeleid en praat mee over verschillende onderwerpen die spelen binnen de school. De mr heeft een adviserende rol en met een aantal zaken moeten zijn instemmen. 

Geïnteresseerd om lid te worden? Of is er een belangrijk onderwerp dat moet worden meegenomen? Stuur dan een mail naar: mr@mikadoschool.nl.

Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school bestaat uit vertegenwoordigers uit alle voortgezet onderwijs groepen. Deze leerlingen zijn door hun groep gekozen om deze groep te vertegenwoordigen. De leerlingenraad vergadert eens per zes weken met de regiodirecteur en/of locatieleider. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door leraren.

Op Mikado worden onze leerlingen betrokken bij de schoolontwikkelingen door de leerlingenraad. Per afdeling (so en vso) is er een leerlingenraad. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad gebruikt ideeën, voorstellen, vragen, problemen en klachten van alle leerlingen als basis. 

Ouderraad

Binnen onze school is er een ouderraad. De ouders die hierin zitten helpen onder ander bij de sinterklaasviering, kerstviering en carnaval.