Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Ga naar...

Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

We proberen altijd meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

U wilt een melding doen? 
Dan kunt u dit met de interne contactpersoon bespreken, als nodig kan deze persoon u dan doorverwijzen naar een locatieleider, regiodirecteur, of de externe vertrouwenspersoon. Hieronder vindt u de contactgegevens van deze personen. 

Interne contactpersonen
Ans Greveling 
06-59847066
a.greveling@puntspeciaal.nl

Sharon Vierboom
06-59849986
s.vierboom@puntspeciaal.nl

U wilt een formele klacht indienen?
Als u een formele klacht wil indienen, kijk dan in het stroomschema melding- en klachtregeling welke stappen u kunt nemen, klik hier

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs. Onze vertrouwenspersonen zijn Eefje van Antwerpen en Annelies de Waal. Zij begeleiden het proces rondom een melding of klacht, en eventueel ook bij het aangifte doen bij politie en justitie. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.

Link naar website: Vertrouwenswerk 

Gegevens van onze externe vertrouwenspersonen:

Eefje van Antwerpen
06-28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies Spitz
06-33646887
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur 

We proberen altijd intern de meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht.  

Medewerkers, leerlingen en ouders kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:  

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie;  
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten);  
  • discriminatie en radicalisering.  

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900-1113111. 

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl