Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Wij vinden het belangrijk de leerlingen te waarderen om wat ze wel kunnen, niet om wat ze (nog) niet kunnen.

In ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij gaan uit van de verschillen die er altijd zijn in een klas, zowel op cognitief en creatief gebied als op sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen van én met elkaar leren. We bieden leerlingen de gelegenheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en helpen hen om zelfstandig keuzes te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een volwaardige plaats in onze samenleving en zoveel mogelijk gebruik kan maken van reguliere voorzieningen. Hierbij houden wij rekening met de toekomstige ontwikkelingen, waarbij uitgaande van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte, een inschatting gemaakt wordt van het uitstroomprofiel van de leerling.

So-vso Mikado is, met al haar locaties, onderdeel van Punt Speciaal onderwijsgroep regio Noord-Limburg. 

Schoolmaaltijden schooljaar 2023-2024
22-05-2024

Sinds begin dit schooljaar doen wij mee aan het programma Schoolmaaltijden. Dit programma wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitgevoerd door het Jeugdeducatiefonds en het Nederlandse Rode Kruis. 

Met het beschikbaar gestelde budget verzorgen we o.a. melk, yoghurt, fruit en gezonde tussendoortjes. Tevens gebruiken we het budget ook voor het bereiden van maaltijden op school en voor de feestelijke maaltijden bijvoorbeeld met Kerstmis. 

Lees meer »
Huisvesting so Mikado in het KEC Ganapja is een feit!
16-04-2024

In de besluitvormende raadsvergadering is er gisterenavond unaniem besloten dat het Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja wordt uitgebreid.

Hier zijn we ontzettend blij mee en ook trots dat alle acties die we hebben gevoerd iets opgeleverd hebben. Samen naar inclusiever onderwijs!

Lees meer »

“Een hart voor iedere leerling,”

aldus een onderwijsassistent Mikado.