Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Wij vinden het belangrijk de leerlingen te waarderen om wat ze wel kunnen, niet om wat ze (nog) niet kunnen.

In ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij gaan uit van de verschillen die er altijd zijn in een klas, zowel op cognitief en creatief gebied als op sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen van én met elkaar leren. We bieden leerlingen de gelegenheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en helpen hen om zelfstandig keuzes te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een volwaardige plaats in onze samenleving en zoveel mogelijk gebruik kan maken van reguliere voorzieningen. Hierbij houden wij rekening met de toekomstige ontwikkelingen, waarbij uitgaande van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte, een inschatting gemaakt wordt van het uitstroomprofiel van de leerling.

So-vso Mikado is, met al haar locaties, onderdeel van Punt Speciaal onderwijsgroep regio Noord-Limburg. 

Huisvesting so Mikado in het KEC Ganapja is een feit!
16-04-2024

In de besluitvormende raadsvergadering is er gisterenavond unaniem besloten dat het Kind Expertise Centrum (KEC) Ganapja wordt uitgebreid.

Hier zijn we ontzettend blij mee en ook trots dat alle acties die we hebben gevoerd iets opgeleverd hebben. Samen naar inclusiever onderwijs!

Lees meer »
KEC Ganapja run
10-04-2024

De eerste Ganapja run is een feit. Na een vrolijke warming-up door Wendy den Brok gingen we met z'n allen van start. Wat een happening, aangemoedigd door vele mensen langs de lijn werden er heel wat rondjes gerend. 

Lees meer »

“Een hart voor iedere leerling,”

aldus een onderwijsassistent Mikado.