Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Wij vinden het belangrijk de leerlingen te waarderen om wat ze wel kunnen, niet om wat ze (nog) niet kunnen.

In ons onderwijs sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze leerlingen. Wij gaan uit van de verschillen die er altijd zijn in een klas, zowel op cognitief en creatief gebied als op sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen kunnen van én met elkaar leren. We bieden leerlingen de gelegenheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en helpen hen om zelfstandig keuzes te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is, recht heeft op een volwaardige plaats in onze samenleving en zoveel mogelijk gebruik kan maken van reguliere voorzieningen. Hierbij houden wij rekening met de toekomstige ontwikkelingen, waarbij uitgaande van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte, een inschatting gemaakt wordt van het uitstroomprofiel van de leerling.

So-vso Mikado is, met al haar locaties, onderdeel van Punt Speciaal onderwijsgroep regio Noord-Limburg. 

Een magisch Prinsentreffen KEC Ganapja
08-02-2024

Op woensdag 7 februari vertrokken onze prins Finn en onze prinses Elise naar KEC Ganapja. Daar kwamen alle prinsen en prinssessen bij elkaar van de scholen Mikado, de Piramide, Elcerlyck en Stella Nova. 

Er werd een gezamenlijke foto gemaakt, waarop de prinsen en prinsessen straalden in hun prachtige koninklijke gewaden. Tijdens de officiele ceremonie vond het uitreiken van elkaars prachtige onderscheidingen plaats. Daarna was het tijd voor een klein feestje met elkaar. 

Lees meer »
Leerlingenraad
18-01-2024

Binnen onze school zijn er twee leerlingenraden, elk vertegenwoordigd voor de vso en so afdelingen. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen die zijn gekozen door hun groep. Elke zes weken komt de leerlingenraad samen voor overleg met een van de locatieleiders. In de klas wordt de agenda besproken en de ideeën worden meegenomen naar de leerlingenraad. Ze worden hierin bijgestaan en geadviseerd door onze leraren.

Lees meer »

“Een hart voor iedere leerling,”

aldus een onderwijsassistent Mikado.