Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

“Een hart voor iedere leerling,”

aldus een onderwijsassistent Mikado.

Europees Sociaal Fonds

Vso Mikado ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF + 2021-2027). Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Lees meer

Het laatste puzzelstukje kan worden gelegd.

We hebben hard gestreden en het lijkt erop dat de petitie, met ruim 1700 stemmen, alle aanhoudende media-aandacht inclusief de protestmars van afgelopen donderdag én de uitzending van het programma van Hart van Nederland zijn vruchten heeft afgeworpen.

Lees meer

De stenen voor de aanbouw aan het KEC voor inclusief onderwijs in Gennep zijn geleverd!

De leerlingen, ouders en medewerkers van so Mikado en KEC Ganapja trokken in een lange slinger naar het stadhuis van de gemeente Gennep om daar aan wethouder Pubben duidelijk te maken dat ook Mikado in de gezamelijke school thuis hoort.

Lees meer

We dragen ons steentje bij aan inclusief onderwijs in Gennep!

Donderdag 26 oktober, gaan onze leerlingen, ouders en teamleaden samen met de leerlingen, ouders en teamleaden van het KEC symbolisch stenen overhandigen aan de gemeente, als teken van onze strijd voor uitbreiding van het KEC (en dus niet terugkeren naar de Stiemensweg!). 

Lees meer

Onderteken de petitie: So Mikado hoort in het KEC-gebouw

Al onze leerlingen, hun ouders en onze collega’s hebben één wens: So Mikado moet gehuisvest worden in het Kind Expertise Centrum (KEC) te Gennep. Zoals beloofd.

Lees meer

So Mikado huisvestiging

Persnieuws: raadsvergadering 9 oktober 2023. 

 

Lees meer

Voorbereidingen raadsvergadering

De scholieren van Mikado, Stella Nova, Elckerlyc en De Piramide bundelen hun krachten voor de raadsvergadering van maandag 9 oktober 2023.

Lees meer

Opening vso Mikado schoolpein

1 september 2023 was het zover; de opening van het vernieuwde vso-schoolplein

Lees meer

Inspirerende studieavond met partners KEC Ganapja

Lees meer