Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

So Mikado - locatie De Wingerd te Cuijk - inclusief onderwijs

Binnen school voor speciaal basisonderwijs De Wingerd in Cuijk zijn twee klassen van so Mikado gehuisvest. Op deze manier streven we naar inclusief onderwijs, waar alle leerlingen samen leren en samen spelen in dezelfde schoolomgeving. De lokalen van so Mikado zijn zorgvuldig ingericht om een prikkelarme en rustige omgeving te bieden.

Binnen ons onderwijs werken we met verschillende thema’s. Hierbij staan activiteiten zoals het voorlezen van boeken, spellen gerelateerd aan het thema en het verzamelen van materialen centraal. Ouders worden ook betrokken bij deze thema’s en worden uitgenodigd bij thema-afsluitingen.

Een belangrijk aspect van ons onderwijs is de bevordering van de communicatieve vaardigheden van de leerlingen. De zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit wanneer zij communicatief vaardiger worden. We sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerlingen en stimuleren hen te communiceren, bijvoorbeeld met picto’s of korte zinnen.