SO-VSO Mikado

Welkom op de site van SO-VSO MIKADO in Gennep.

SO-VSO Mikado is een cluster 3 school: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Onze school is onderdeel van de organisatie Punt Speciaal waar nog 5 andere scholen voor speciaal onderwijs onder vallen en een dienst ambulante begeleiding onder de naam Partner Passend Onderwijs.

Binnen SO/VSO Mikado zijn drie doelgroepen te onderscheiden:

  • Leerlingen met een meervoudige beperking/IQ < 35.
  • Leerlingen met een IQ tussen de 35 en 80 (bij een IQ tussen 50 en 80 moet er sprake zijn van bijkomende problematiek).
  • Leerlingen die naast een verstandelijke beperking een ernstige psychiatrische stoornis hebben.
SO-VSO Mikado is een streekschool. De leerlingen komen uit de regio ’s Noord-Limburg, noordelijk Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
Op dit moment telt de school ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 4 groepen in het SO en 9 groepen in het VSO, waarvan enkele VSO groepen buiten het gebouw onderwijsaanbod krijgen.
Mikado werkt nauw samen met zorgpartners Dichterbij en Unik. Medewerkers van deze organisaties geven (op indicatie) zorgondersteuning in het onderwijs.
Mikado kent twee uitstroomprofielen:

  1. Arbeid
  2. Dagbesteding

Lees meer over onze school

Punt Speciaal gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Punt Speciaal gaat vertrouwelijk om met de informatie van haar leerlingen. Hiertoe behoort ook dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkt Punt Speciaal vanaf schooljaar 2021-2022 met ZIVVER, een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, zorgplannen of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties privacygevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen. Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Punt Speciaal voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met de privacy van onze leerlingen en hun ouders omgaan. Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

Europees Sociaal fonds en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiƫle bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.