SO-VSO Mikado

Welkom op de site van SO-VSO MIKADO in Gennep.

SO-VSO Mikado is een cluster 3 school: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Onze school is onderdeel van de organisatie Punt Speciaal waar nog 5 andere scholen voor speciaal onderwijs onder vallen en een dienst ambulante begeleiding onder de naam Partner Passend Onderwijs.

Binnen SO/VSO Mikado zijn drie doelgroepen te onderscheiden:

  • Leerlingen met een meervoudige beperking/IQ < 35.
  • Leerlingen met een IQ tussen de 35 en 80 (bij een IQ tussen 50 en 80 moet er sprake zijn van bijkomende problematiek).
  • Leerlingen die naast een verstandelijke beperking een ernstige psychiatrische stoornis hebben.
SO-VSO Mikado is een streekschool. De leerlingen komen uit de regio ’s Noord-Limburg, noordelijk Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
Op dit moment telt de school ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 4 groepen in het SO en 9 groepen in het VSO, waarvan enkele VSO groepen buiten het gebouw onderwijsaanbod krijgen.
Mikado werkt nauw samen met zorgpartners Dichterbij en Unik. Medewerkers van deze organisaties geven (op indicatie) zorgondersteuning in het onderwijs.
Mikado kent twee uitstroomprofielen:

  1. Arbeid
  2. Dagbesteding

Lees meer over onze school

Bouw van nieuwe school in volle gang

Drie kruispunten in Gennep ondergaan mogelijk een aanpassing zodat leerlingen en ouders van de nieuwe brede school aan de Picardie minder gevaar lopen tijdens hun rit naar en van school. Het gaat om de fietsoversteek op de Bra-bantweg ter hoogte van de Willem Boyeweg, die veel wordt gebruikt door kinderen die straks naar 'Ganapja' - de nieuwe naam van het gebouw - gaan. Ook wordt gekeken naar de verkeerssituatie aan de Zandpoort en het kruispunt bij de Picardie. Het werk aan het gebouw is in volle gang. Straks krijgen de scholen Elckerlyc, Maria Goretti, De Piramide en Mikado en kinderopvang Spring er onderdak. Ook al werkte het weer niet helemaal mee - de winter zette even stevig in - nog steeds is de planning dat het gebouw met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen kan worden. In het najaar wordt het gebouw van De Piramide, dat vlak bij staat, gesloopt. Dan wordt ook de laatste hand gelegd aan het inrichten van de ruimte rondom de school. Er wordt in de omgeving onder meer een trapveld aangelegd. Ook komt er 'een chillplek met zitelementen'. Verder komt er een parcours van keien, stapstammen en een liggende boomstam. Ganapja opent het nieuwe schooljaar.

Europese Unie - Europees Sociaal fonds

SO-VSO Mikado heeft in het schooljaar 2020-2021 een bijdrage ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De gemeente Venlo is als centrumgemeente van de arbeidsmarkt regio Venlo verantwoordelijk en coördinerend is de aanvraag van deze subsidie. Deze gelden zijn bedoeld om de baankansen van de jongeren te vergroten en zijn ook als zodanig ingezet. Wij zijn erg blij dat we met deze subsidie zaken hebben kunnen ontplooien die zonder deze bijdrage niet mogelijk waren geweest.

KEC

Aan de Picardie in Gennep komt een Kind Expertise Centrum (KEC). De scholen Elckerlyc, Maria Goretti, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang verhuizen over enkele jaren naar dit nieuwe gebouw. Daar is straks alle onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar onder één dak te vinden. De scholen, kinderopvang en gemeente trekken samen op om het gebouw en de manier van samenwerking in het gebouw vorm te geven. Via onderstaande link kunt het proces volgen https://www.gennep.nl/bestuur-organisatie/kind-expertise-centrum-aan-de-picardie_43370