Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.

Europees Sociaal Fonds

« Terug naar overzicht
08-11-2023

Vso Mikado ontvangt ESF-subsidie voor de integrale begeleiding van leerlingen richting de arbeidsmarkt. Het gaat hier om gelden vanuit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF + 2021-2027). Het Europees Sociaal Fonds heeft als taak om de economische en sociale samenhang in Europa te versterken door het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het ESF stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Wij zetten ESF-gelden in om leerlingen te laten leren op locatie, op echte werkplekken waar leerlingen zich naast werknemersvaardigheden zich ontwikkelen in sociale vaardigheden, het samenwerken met collega's. Daarnaast worden de gelden ingezet voor individuele begeleiding in maatwerktrajecten.

Deze activiteiten worden meegefinancierd door de Europese Unie.