SO-VSO Mikado

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)

Bij Mikado bestaat de mogelijkheid om voor uw zoon of dochter extra zorg en ondersteuning te krijgen in de klas. Deze zorg is een dienst die geleverd wordt door zorgaanbieder Dichterbij. Mikado en Dichterbij werken nauw met elkaar samen om de passende ondersteuning te kunnen bieden die uw kind nodig heeft, kijkend naar zijn/haar behoeften en mogelijkheden. De zorg kan bestaan uit Persoonlijke verzorging (PV) of Begeleiding (Beg). Bij persoonlijke verzorging denkt u aan ondersteuning bij ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), zoals eten, het innemen van medicatie, toiletgang, aan- en uitkleden et cetera. Begeleiding houdt in dat er ondersteuning geboden wordt op sociaal emotioneel niveau, zoals het leren omgaan met werkmateriaal, leren omgaan met klasgenoten, het bieden van structuur d.m.v. een dagprogramma en ondersteuning met overgangsmomenten bij wisseling van activiteiten. Het bieden van een veilige en betrouwbare leeromgeving staat hierbij centraal.

Voor het verkrijgen van Zorg Binnen Onderwijs bestaan er, afhankelijk van uw situatie, twee mogelijkheden:

Zorgindicatie vanuit de Jeugdwet

Deze zorgindicatie wordt afgegeven door de gemeente. Wanneer u zorg via de Jeugdwet bij de gemeente aanvraagt, dan woont uw kind bij u thuis. U neemt contact op met het Sociale Wijkteam van uw gemeente, dat zorgt voor het schrijven van een plan waarin duidelijk wordt waar uw kind zorg en hulp bij nodig heeft. Mikado kan zorgen voor ondersteunende informatie. Daarna wordt er een zogeheten ‘keukentafelgesprek’ georganiseerd, waarin besproken wordt of uw kind in aanmerking komt voor ZBO. Wanneer de beperking van uw kind dusdanig zwaar is, kan besloten worden dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) van toepassing is, zie hiernaast →

Zorgindicatie vanuit de WLZ
(Wet Langdurige Zorg)

De WLZ regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanente zorg nodig hebben. Voor het verkrijgen van zorg vanuit de WLZ is er een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit wordt geregeld door het Zorgkantoor. De zorg en ondersteuning van Dichterbij wordt bij toekenning (gedeeltelijk, afhankelijk van indicatie) vergoed door de WLZ. De WLZ indicatie kan via Zorg In Natura (ZIN) alsook via een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen worden. Bij een PGB kiest u voor eigen regie en regelt u zelf de zorg. Bij ZIN bepaalt het Zorgkantoor wie uw zorgverlener wordt. Samen met Dichterbij (uw zorgverlener van ZBO binnen Mikado) spreekt u af welke zorg uw kind krijgt, dat wordt vastgelegd in het Zorgplan.

Bij toekenning van ZBO kunt u kiezen voor ZIN of een PGB. Met deze indicatie, vanuit zowel de Jeugdwet als de WLZ, kunt u zich aanmelden bij de coördinator van team ZBO Dichterbij, mevr. A. Arts via telefoon: 06 14 38 38 52.