SO-VSO Mikado

Organisatie

Jos van Summeren
Tel. 0485-511113
E-mail: j.vansummeren@puntspeciaal.nl

Claudia Slungers

Bereikbaarheid secretariaat:
Ma. t/m do. van 08.00 uur tot 16.30 uur
Vr. van 08.00 uur tot 16.00 uur
Tel. 0485 - 511113

Tijdelijk adres totdat KEC gereed is
Picardie 64
6591 JG Gennep
Tel. 0485-511113

Teamleider
Mariet Cremers
Tel. 0485-511113
E-mail: m.cremers@puntspeciaal.nl

Teamleider Variant
Olga Verstegen
E-mail: o.verstegen@puntspeciaal.nl

Intern begeleider
Anneke Akkermans
E-mail: a.akkermans01@puntspeciaal.nl

Hoofdgebouw
Stiemensweg 44
6591 MD Gennep
Tel. 0485-511113

Teamleider
Jeanne Loeffen
Tel: 0485-511113
E-mail: j.loeffen@puntspeciaal.nl

Teamleider Variant
Olga Verstegen
E-mail: o.verstegen@puntspeciaal.nl

Intern begeleider
Anneke Akkermans
E-mail: a.akkermans01@puntspeciaal.nl

Intern begeleiders
Mariet Cremers
E-mail: m.cremers@puntspeciaal.nl

Irma Hendriks
E-mail: i.hendriks@puntspeciaal.nl

Speciaal Onderwijs:

Maandag  08.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag 08.30 uur – 14.15 uur
Woensdag 08.30 uur – 14.15 uur
Donderdag 08.30 uur – 14.15 uur
Vrijdag 08.30 uur – 12.45 uur

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs:

Maandag  08.30 uur – 14.25 uur
Dinsdag 08.30 uur – 14.25 uur
Woensdag 08.30 uur – 14.25 uur
Donderdag 08.30 uur – 14.25 uur
Vrijdag 08.30 uur – 14.25 uur

De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd.

Ziek-en betermeldingen
Ziek- en beter meldingen kunt u tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch doen
Tel: 0485-511113

Andere redenen afwezigheid
Indien uw zoon of dochter de lessen niet kan volgen bijv. wegens ziekenhuisbezoek, dan verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij de teamleider. Interne leerlingen regelen dit via hun persoonlijke begeleider.

Vakantie
Wij en u moeten ons houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Inbijzondere gevallen kan ontheffing verleend worden. Hiervoor dient u schriftelijk verzoek in bij de directie

De school beschikt over medewerkers die diverse werkzaamheden verrichten om stageplaatsen te regelen en stagebegeleiding op de werkplek te bieden. De medewerker arbeidsoriëntatie is voor ouders de contactpersoon, daar waar het stage betreft.

Medewerker arbeidsoriëntatie:
Gertie Eickmans
E-mail: g.eickmans@puntspeciaal.nl